PRO Turun aluekeskus

PRO Turun aluekeskus

PRO Turun aluekeskus
Yliopistonkatu 13 b
20100 TURKU, puh. (09) 172 731Faksi (02) 251 1035
etunimi.sukunimi(at)proliitto.fi

Sektoripäällikkö Annemarje Salonen
Salonen,
 Liisa(09) 1727 3226, 044 353 1313
sopimusala-asiamies: kemianala, kenkä- ja nahkateollisuus, kumiteollisuus,
lasikeraaminen teollisuus, lasitus- ja hiomoala, tekstiili- ja vaatetusala,
teknologiateollisuus

Koskinen, Tiina (09) 1727 3452, 050 439 2222 sopimusala-asiamies: energia-ala, finanssiala, teknologiateollisuus

Laiho, Heidi (09) 1727 3210, 050 433 2797 sopimusala-asiamies: ahtausala, Finnair lentovirkailijat, Finnairin tekniset toimihenkilöt, ict-ala, Itella Oyj, MTV Oy, Digita Oy,Tallink Silja, taloushallintoala, viestintäala, Yleisradion tekniset, palkka- ja henkilöstöhallintoalan toimihenkilöiden työehtosopimus ja Silta Oy, vuokrafirmat

Suro, Timo (09) 1727 3250, 050 444 6396 sopimusala-asiamies: hammaslaboratorioala, kiinteistöpalveluala, laboratorioala, palvelualat, suunnittelu- ja konsulttiala

Varjonen, Petri (09) 1727 3454, 0500 112 267 sopimusala-asiamies: finanssiala, rakennusala, rakennusaine- ja betoniteollisuus, talotekniikka-ala, vuokrafirmat